PROFESE VÝŽIVOVÝ PORADCE BYLA ZAPSÁNA DO NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ

Rubrika: Ostatní
Autor: Welko Team s.r.o.

 

Jak všichni velmi dobře víte, Výživový poradce je v současnosti živnost volná, což má za následek, že vedle poctivých, výživy, potravin a kulinářských úprav skutečně znalých poradců, se objevují také různí prodejci potravních doplňků a superpotravin, jejichž jediným cílem je zisk a nikoli pomoc klientovi. Řekněme si otevřeně, že tito (a klidně je nazvěme šmejdy) bohužel o výživě většinou neví nic a velmi často klientům podávají zavádějící informace, nebi jim dokonce přímo lžou a tím dělají seriózním výživovým poradcům špatné jméno v očích veřejnosti. I školících středisek pro výživové poradce je v republice nepřeberné množství a úroveň jejich absolventů je velmi rozdílná. Je smutnou skutečností, že i u středisek, která mají akreditaci Ministerstva školství České republiky (MŠMT ČR).

Po řešení této situace všichni již dlouhou dobu voláme, avšak nebyl nikdo, kdo by se řešení chopil. Až v posledních dvou letech, se rozhodla tento problém řešit Aliance výživových poradců České republiky (AVP ČR), která má ambice stát se jakousi profesní komorou, zastřešující seriózní výživové poradce a jejím jménem se tříčlenná projektová skupina aktivně pustila do procesu vytvoření standardu kvality VÝŽIVOVÉHO PORADCE. Tento proces má několik základních kroků, z nichž dva již byly realizovány a posouvají výživové poradenství na výrazně vyšší úroveň.

Prvním realizovaným krokem, který se podařil je zavedení nových podmínek akreditace kurzů MŠMT. Již dva roky je v platnosti akreditace, kde se časová dotace navýšila z původních 120 hodin na současných 150 hodin a navíc je pevně stanovená náplň kurzu. Takže, kurz kratší než 150 hodin buď není akreditovaný, nebo dané školící středisko prostě podvádí s cílem maximalizace vlastního zisku. Nemluvě o obsahu kurzu, který v takovém případě rozhodně není dodržený.

Druhým realizovaným krokem bylo završení procesu, který byl zahájen již v roce 2012, a v jeho finále byla dne 5.2.2019 do Národní soustavy kvalifikací (NSK) zapsána nová profese Výživový poradce pod kódem 69-042-N

Co to je profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace znamená zcela přesné nadefinování znalostí a dovedností v rámci dané profese. Je to něco jako „státní maturita“ s jasně daným rozsahem i obsahem a s podmínkami jednotnými na celém území ČR. Profesní kvalifikace má legislativně mnohem vyšší hodnotu než rekvalifikace. Zkoušku na profesní kvalifikaci mají právo provádět, pouze autorizované osoby, které autorizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR a které je rovněž registruje. Každá takto autorizovaná osoba má svoje registrační číslo, podobně jako například soudní znalci. Autorizovaná osoba má právo (a povinnost) používat kulaté razítko se státním znakem a s číslem svojí registrace. Co obnáší profesní zkouška u autorizované osoby a jak se k jejímu absolvování přihlásit, je možné najít na webu NSK .

Třetím, velmi důležitým krokem v tomto procesu bude zapsání živnosti Výživový poradce do Živnostenského zákona jako živnosti vázané. Na tomto AVP velmi intenzivně pracuje a věříme, že i tento krok bude úspěšně završený, podobně jako předchozí dva. K tomu, aby zájemce o vázanou živnost tuto v budoucnu získal, bude nezbytné, aby měl Osvědčení o profesní kvalifikaci, získané úspěšným absolvováním profesní zkoušky u autorizované osoby.

Dalšími kroky v budoucnu pak bude vytvoření systému dalšího vzdělávání výživových poradců, který bude zastřešován Aliancí výživových poradců, navázání systematické spolupráce s nutričními terapeuty a také s lékaři a se zdravotními pojišťovnami. Všichni tito jmenovaní již dnes vysoce hodnotí doposud realizované kroky a celá řada z nich je ochotná spolupracovat s výživovými poradci -držiteli Osvědčení o profesní kvalifikaci, již nyní, nezávisle na novele živnostenského zákona.

Absolvovat zkoušku na profesní kvalifikaci Výživový poradce co nejdříve a nečekat až na novelu živnostenského zákona, se rozhodně vyplatí.

Seznam autorizovaných osob pro kvalifikační standard Výživový poradce 69-042-N je na NSK.


Další články z rubriky Ostatní

Co jsou to viscerální tuky a jaký mají vliv na naše zdraví?

1 kg tuků a 1 kg svalů - vidíte ten rozdíl...

Viscerální (útrobní)tuky jsou tuky, které se ukládají do prostoru mezi orgány, čili do míst, kde se jinak nevyskytují. Jakmile se k nim propracujeme jsme ve velkém riziku vzniku metabolických změn a následnému onemocnění, které vede ke vzniku metabolického syndromu(tzv.syndromu X), ohrožujeme svůj kardiovaskulární systém spojením i s dalšími zdravotními komplikacemi co s obezitou souvisí.

Kniha: 77 jednoduchých tipů na hubnutí

Toužíte zredukovat svou hmotnost? Necháváte se zlákat nejrůznějšími sliby, ale po dosažení ideální váhy přichází na řadu známý jojo-efekt? Nezoufejte. Chcete-li si dlouhodobě udržet svou hmotnost nebo zhubnout, nepotřebujete žádnou dietu, přísné jídelníčky či dogmata o výživě, která zakazují konzumaci určitých živin nebo potravin.

Diagnostika složení těla InBody, aneb první krok k správnému hubnutí.

A je tady opět leden a s ním velká touha zhubnout kila, která se nepodařila shodit v loňském roce a navíc se na nás navalila během štědrých a veselých vánočních svátků .

Každý, kdo chce začít hubnout nebo něco dělat se svou hmotností, měl by nejdříve zjistit složení svého těla kvalitní bioimedanční diagnostikou, kterou poskytují například přístroje InBody. Často totiž podlehneme prvnímu lednovému číslu časopisu se „zázračnou dietou“. U někoho se úspěch dostaví, u většiny však přijde zklamání. Jak je to možné?? Žádná univerzální dieta totiž nerespektuje individualitu jedince. To znamená jeho základní životní potřeby. A proto než začneme aplikovat krok B (změnu jídelníčku), měli bychom udělat krok A (zjistit skutečné složení svého těla).

Newsletter

Přihlášení

Facebook
Sponzorovaný odkaz: