Celulitida - jak se jí zbavit?

Rubrika: Zdravotní potíže
Autor: FaktorPlus - centrum pro výživu, zdraví a sport

Celulitida - jak se jí zbavit?
Pomerančová kůže trápí v současnosti více než 90% žen a dívek. A skutečnost je taková, že věková hranice, kdy se celulitida objeví, se stále snižuje. Proto dnes již není výjimkou, že tímto problémem trpí i dívky školního věku. Realitou doby je také fakt, že s celulitidou se začínají potýkat i muži.

Jak celulitida vzniká

Především je třeba uvést, že celulitida není záležitostí primárně spojenou s nadváhou. Toto tvrzení dokazují mnohé ženy, které si po celý život udržují štíhlou sportovní postavu, a přesto jsou celulitidou postiženy. Za jejím vznikem stojí celá řada příčin např. genetické předpoklady (dědičnost), hormonální výkyvy, špatné stravovací návyky, absence pohybových aktivit (pohybu obecně), stres, kouření, pití alkoholu, kávy, permanentní nošení velmi těsného oblečení apod. V minulosti byla a mnohdy ještě i dnes je celulitida charakterizována především jako kosmetická záležitost. Tento pohled ale není zcela přesný. Obecně vzato jde totiž o metabolický a hormonální problém, přičemž důsledkem je skutečnost, že nefunguje dostatečně odtok lymfy (mízy). A zde je kámen úrazu, jelikož lymfatický systém má za úkol odvádět z těla toxiny (cizorodé látky a organizmy), včetně tuků, které vstřebává. Zjednodušeně bychom mohli říci, že pokud lymfatický systém nepracuje, jak má, začnou se v podkoží shlukovat tukové buňky, které zbytní a tlačí se směrem vzhůru, což zapříčiní vznik pomerančové kůže. Ta se pak objevuje zejména na bocích, hýždích či stehnech a v prvopočátku nemusí být pouhým pohledem viditelná. Chceme-li si preventivně zjistit, zdali naše tělo nejeví známky celulitidy i přesto, že ji zatím nepozorujeme, stačí si někde na těchto partiích zmáčknout kůži mezi palec a dva prsty. Objeví-li se dolíčky, může to být známka počínající celulitidy.

Jak s celulitidou bojovat

Ideálně - nezanášet si organizmus škodlivými látkami a začít se dostatečně hýbat. Základem prevence i boje s celulitidou je zdravý jídelníček preferující ovoce, zeleninu, celozrnné obiloviny, luštěniny apod. s optimálním příjmem tekutin - zejména vody. V maximální možné míře se snažit omezit, nejlépe vyřadit příjem sladkostí, polotovarů, uzenin, tuku, majonéz, cukru apod. Prostě takových potravin, které tělu škodí a ke svému životu je v podstatě ani tak moc nepotřebujeme. Neméně důležité je vyvarovat se kouření, pití alkoholu či kávy a začít s pohybem. Aby lymfa odváděla toxiny z těla, musí proudit. Problém spočívá v tom, že na rozdíl od srdečně cévního systému, který má srdce jako pumpu, je ten lymfatický odkázán pouze na práci kosterního svalstva. Navíc pracuje proti zemské přitažlivosti a tak jsou pro něj pohybové aktivity - ideálně se zapojením co největšího počtu svalů velmi důležité. Zde bych podotknul, že jednou z nejoptimálnějších pohybových aktivit ve vztahu k činnosti lymfatického systému se jeví Nordic Walking. Podmínkou je ale dobře zvládnutá technika, protože jen tak můžete zatížit až 90% svalů svého těla. Toto tvrzení samozřejmě nepopírá skutečnost, že v boji s celulitidou je jakýkoli pohyb lepší než nečinnost. Také dostatečný spánek, regenerace a odpočinek je nedílnou součástí v rámci prevence a boje s celulitidou. Není od věci věnovat pozornost i masážím, které můžeme provádět k tomu určenými kartáči, sprchovou masážní hlavicí, speciálními rukavicemi a jinými mechanickými pomůckami. Velmi účinná je péče fyzioterapeuta či maséra, tedy odborně prováděná lymfodrenáž, proticelulární masáž apod. Jedním z rozhodujících, ale většinou opomíjených činitelů v boji s celulitidou je trpělivost a pevná vůle. Celulitidu totiž neodstraníte za měsíc a cesta k úspěchu je mnohdy strastiplná. A zvítězíte-li, tak nikdy ne natrvalo, pokud se v budoucnosti vrátíte zpět k dřívějšímu životnímu stylu. Naproti tomu ovšem vždy stojí za to s celulitidou bojovat, protože nezlepšujete pouze estetický dojem svých tělesných partií, ale ozdravujete celý svůj organizmus.

Autor: Mgr. Petr Jež (2012)


Další články z rubriky Zdravotní potíže

Vliv stravy na orgasmus u ženy

Ruční lymfodrenáž

Jemná manuální drenáž prováděná speciálními hmaty v přesně stanovené posloupnosti lehkým přítlakem. Je při ní rozpohybován tok lymfy (mízy) a celého lymfatického systému v těle. Lymfodrenáže pomáhají odstranit odpadní, toxické látky a odstranit otoky. Tím dochází k odlehčení, uvolnění a regeneraci celého imunitního systému. Při lymfodrenáži se využívá anatomických a fyziognomických poznatků o funkci lymfatických cév, mízovodů, uzlin a kolektorů. Nejsou používány oleje či emulze. Doba trvání ruční lymfodrenáže je minimálně 60min.

 

Navštivte nemocnici – to je impuls pro rozhodnutí starat se více o své tělo a mysl !

Říkáte si, co to je za titulek. Jak to souvisí s náplní profese výživového specialisty ? Naopak, velmi to souvisí. 

Mou prací je předávat lidem víru, energii a informace o tom, že prevence je nejdůležitější ! Vždyť zdraví máme jedno a tak lehce ho můžeme ztratit.

Newsletter

Přihlášení

Facebook
Sponzorovaný odkaz:

Doporučujeme:

 

 

Školící středisko